SCBAM เสนอขายกองทุนตราสารหนี้-ทองคำ 13-19 ก.ย.นี้

การเงิน 13 09 2022

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขายกองทุน SCBDSHARC1YB เน้นลงทุนตราสารหนี้ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงราคาทองคำ ลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น ลงทุนขั้นต่ำ 5 แสนบาท 13-19 ก.ย.นี้

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตระหว่าง “รัสเซีย-ยูเครน” ที่ยังส่งผลต่อตลาดการลงทุนทั่วโลก ประกอบกับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ประธาน Fed มีการส่งสัญญาณที่จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ

จากการประชุมที่ Jackson Hole เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนหันมาสนใจลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างราคาทองคำ ที่ยังมีการฟื้นตัวแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็ตาม ดัวยปัจจัยดังกล่าว SCBAM ยังมีมุมมองเชิงบวก และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากราคาทองคำในช่วงนี้

ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA (SCBDSHARC1YA) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากจากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ และโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับราคาทองคำ (XAUUSD) จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม บริษัทจึงมีแผนเสนอขายกองทุนต่อเนื่อง

โดยล่าสุดเตรียมเปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YB (SCBDSHARC1YB) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ซึ่งกองทุนจะมีอายุ 1 ปี เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2565 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุน SCBDSHARC1YB จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในทองคำ แต่ไม่ต้องการได้รับผลขาดทุนจากการปรับตัวลดลงของสินทรัพย์อ้างอิง และคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก กองทุนจึงมีความพิเศษจากกลยุทธ์การลงทุนที่ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้นพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น สัญญาวอร์แรนท์ (warrant) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ

การเงิน 13 09 2022

(1) นําเงินลงทุนประมาณ 92.25% ของทรัพย์สินกองทุน ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากคุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ มีความผันผวนต่ำช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อีกทั้งกองทุนยังป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยมีเป้าหมายเมื่อครบกำหนดอายุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมโอกาสการรับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น

(2) นําเงินลงทุนอีกประมาณ 0.75% ของทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนในสัญญาออปชั่น สัญญาวอร์แรนต์ (warrant) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) สร้างผลตอบแทนเพิ่มจากลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ twin-win โดยไม่ว่าราคาทองคำ ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ มีการปรับเพิ่ม หรือปรับลดลงไม่เกิน 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา โอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มสูงสุดที่ 5% แต่หากราคาทองคำ ณ วันทำการวันใดวันหนึ่งตลอดอายุสัญญาออปชั่น ปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ก็ยังจะได้รับเงินผลตอบแทนชดเชยที่ 0.25%

ทั้งนี้ กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปี กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน