Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บพนันออนไลน์ mariettespatterns.com

บริษัท mariettespatterns.com เข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ใช้งาน เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความลับและความเชื่อมั่นในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากทุกท่าน ดังนั้น เราขอชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้เพื่อให้ท่านทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อให้ท่านทราบถึงสิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีในการติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม: เพื่อให้บริการและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม เพื่อบริการพนันออนไลน์และบริการเสริมอื่น ๆ เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านจะให้เราเพื่อการลงทะเบียน หรือในกรณีที่ท่านติดต่อเราสำหรับการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือ
 2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
 • เพื่อให้บริการและดำเนินการตามคำขอของท่าน เช่น การทำธุรกรรมการเงิน เปิดบัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น
 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและการแสดงผลในเว็บไซต์ของเราให้เข้ากันได้กับความสนใจและความต้องการของท่าน
 • เพื่อส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมที่ท่านสนใจ
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราตามความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การประพฤติผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ
 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาไม่นานเกินไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคงสภาพของข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาจะถูกจัดเก็บตามนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการทำสำเนาข้อมูลไปยังสถานที่สำรองข้อมูล
 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีการบังคับตามกฎหมาย หรือเมื่อจำเป็นตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล: เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การนำข้อมูลออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และการป้องกันการสูญหายหรือทำลายข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อท่านคลิกลิงก์เหล่านั้น ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อเนื้อหาและกิจกรรมของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว: เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อความเข้าใจและความสอดคล้องกับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของเรา กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทราบข้อมูลล่าสุด
 6. การติดต่อเรา: หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือต้องการติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดใช้ช่องทางการติดต่อที่เราจัดให้ในเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการปฏิเสธการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการพนันออนไลน์และบริการอื่น ๆ ของเว็บไซต์ mariettespatterns.comได้ตามปกติ

เราแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด และหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางที่เราได้กำหนดไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเว็บไซต์โดยในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา