สอบ ก.พ. 2566 วิธีกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัคร ภาค ก.

การศึกษาในระบบ

สอบ ก.พ. 2566 วิธีกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัคร ภาค ก. ปี 2566 ทั้งแบบ Paper, Pencil และ E-EXAM

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ก.พ. เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า “สอบ ก.พ. 2566” สอบภาค ก. ล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th  สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้-28 มกราคม 2566 หรือเหลือเวลาอีก 8 วัน

 • เปิดราคารับซื้อปาล์ม 20 บริษัทใน จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุด
 • วันพระ 2566 : เปิดปฏิทินวันพระ ตรงกับวันไหนบ้าง
 • นักศึกษาจีนแห่กลับไทย มหา’ลัยเอกชนชิง 3 ล้านคน

วัตถุประสงค์ของการกรอกข้อมูลล่วงหน้า

 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
 3. เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลผู้สอบผ่านภาค ก. ก่อนการรับสมัครสอบจริง

การศึกษาในระบบ

ประโยชน์ของการกรอกข้อมูลล่วงหน้า

 1. ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
 2. การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 3. ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไซต์ในวันสมัครสอบจริง

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam) ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566โดยระบบรับสมัครสอบจะเปิดในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

ระดับวุฒิการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผล

 1. ระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้

 1. ระดับปริญญาโท

ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้

ข่าวแนะนำ : “นักอ่าน”กลับบ้านเที่ยว งานมหกรรมหนังสือครั้งที่27 ยอดทะลุ1.3 ล้านคน